Kristovci - kniha rozhovorov o viere

Obálka Často zvykneme hovoriť, že doba, v ktorej žijeme, je zvláštna, plná zhonu, zmätkov, straty identity a absencie vzorov. Chýbajú osobnosti, ktoré by nám i našim deťom mohli byť príkladom a nezvratným dôkazom toho, že život je úžasné dobrodružstvo, ktoré sa dá žiť zmysluplne, čestne, bez podvodov, podrazov a zákulisných hier. Spoločne so skúsenými novinárkami Teréziou Rončákovou a Emíliou Mihočovou sme sa vydali na cestu hľadania hrdinov života či osobností s charakterom. Hneď na začiatku cesty sme zistili, že žijú medzi nami a že ich počet je hojný. Sú to ľudia z mäsa a krvi, ktorí kráčajú životom bez falošných pozlátok a reklám. Aj oni padajú a vstávajú, robia chyby a mýlia sa. Povedali si však, že to skúsia, že zasvätia svoj život pravde a dobru.
Dnes vás chceme s niektorými z nich zoznámiť. Je medzi nimi lekár, učiteľ, výtvarník, spisovateľ, politik, historik i arcibiskup. Týchto ľudí z rôznych cirkevných denominácií spája viera v Ježiša Krista, ktorého sa rozhodli vo svojich životoch nasledovať. Preto sme im dali meno "Kristovci". Nie sú to nedeľní kresťania, ktorí po východe z kostola prepnú skrytý vypínač, aby sa zaradili do davu. Sú to ľudia, ktorí sa za svoju vieru nehanbia a práve ňou napĺňajú svoj životný príbeh. Spolu s našimi ďalšími spolupracovníkmi Hedwigou Tkáčovou, Rasťom Dluhým a Evou Bechnou sme vstúpili do ich domovov , aby sme sa dozvedeli, prečo robia, to čo robia a čo je hnacím motorom ich životov. V tejto knihe môžete vstúpiť do 12 ľudských príbehov. Chcem im všetkým poďakovať za to, že nás bez predsudkov prijali a poodhalili nám kus svojej duše. Ďakujem tiež nášmu priateľovi Danielovi Jurčovi, študentovi grafického dizajnu, ktorý sa s tvorivým zanietením vložil do prípravy knihy, korektorke Barborke Turčíkovej i tlačiarni Alfa Print. Rovnako ďakujem všetkým podporovateľom - všetkým darcom, finančným i tým , ktorí nás povzbudzovali a modlili sa, aby sme tento projekt dotiahli do úspešného konca. Verím, že sa nám to vďaka Bohu a im všetkým podarilo v zmysle Kristových slov ,,majte lásku jedni k druhým"(1.Petrov, 4. kap). Prosím, prijmite túto publikáciu ako dar i povzbudenie ku vzájomnej láske a svornosti.

Ľubo Bechný